HELSENORGE

Screening for linezolidresistente enterokokker - litteraturgjennomgang

K-res oppsummerer resultater fra studier hvor selektive medier har vært evaluert for screening etter linezolidresistente enterokokker.

Flere laboratorier ønsker å starte LRE-screening etter sporadiske funn og har i den forbindelse etterspurt råd om bruk av LRE-screeningsagar. K-res har derfor gått gjennom eksisterende litteratur på området.

Selve kunnskapsoppsummeringen

Eventuelle spørsmål kan rettes til Kristin Hegstad (Kristin.Hegstad@uit.no).