HELSENORGE

Prioriterte analyser ved K-res 2022

I samarbeid med referansegruppen har K-res oppdatert prioriterte analyser og kriterier for innsending av isolater

Lenke til prioriterte analyser og rekvisisjon finner du nederst i artikkelen.

Referanseundersøkelser:
 • ​Karbapenemaseproduserende Gram-negative staver 
  K-res utfører følsomhetstesting på et utvidet panel av antibiotika, fenotypiske og biokjemiske tester samt PCR på innsendte isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Alle positive funn helgenomsekvenseres.
 • Overførbar colistinresistens hos Gram-negative staver 
  K-res utfører rutinemessig følsomhetstesting for kolistin med referansemetoden (mikrobuljongfortynning) på innsendte isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon og etter spesifikt ønske fra rekvirent. Kolistinresistente isolater gjennomgår PCR-/helgenomanalyse i forhold til overførbare kolistinresistensgener (mcr-gener). Andre isolater som gjennomgår helgenomsekvensering uavhengig av kolistinresistens vil også undersøkes for overførbare kolistinresistensgener. 
 • Vancomycinresistente enterokokker
  Nytt av året er at K-res ønsker tilsendt alle (kliniske og bærerskap) VRE isolater og/eller helgenomsekvenserings data på disse. K-res bekrefter resistensfenotypen ved funn av diskrepans mellom feno- og genotype med referansemetoden (mikrobuljongfortynning), og utfører genetisk karakterisering med PCR og helgenomsekvensering.
 • Linezolidresistente enterokokker
  K-res bekrefter resistensfenotypen med referansemetoden (mikrobuljongfortynning) og utfører genetisk karakterisering med PCR og helgenomsekvensering.
For alle referansefunksjoner utføres det en kjernegenomanalyse (cgMLST) for å overvåke slektskap mellom isolater med tanke på evt. regional/nasjonal smittespredning og i forbindelse med den epidemiologiske overvåkningen. 
Spesifikt for 2022 ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende endringer:

 • Basert på epidemiologi, interne analyser og tilbakemeldinger fra laboratoriene er det gjort endringer i kriterier for innsending av Enterobacterales med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Det er lagt til ett eget unntak for Enterobacter spp. og Klebsiella aerogenes med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Dette for å begrense innsending og undersøkelse av Enterobacter/K. aerogenes med nedsatt følsomhet for meropenem hvor sannsynligheten for tilstedeværelse av karbapenemase er begrenset. I K-res sine undersøkelser finner vi ingen karbapenemase-produserende Enterobacter/K. aerogenes med meropenem sonediameter på 25-27 mm selv om isolatene kan være piperacillin-tazobaktam resistent. 
 • For VRE ønsker K-res alle (kliniske og bærerskap) VRE isolater og/eller helgenomsekvenseringsdata på disse. Dette fordi antall VRE i Norge er nå blitt veldig lavt og det tidligere har vært ulik praksis for hvilke isolater som sendes til referanseundersøkelse, men nå har vi mulighet for å få en fullstendig oversikt over VRE i Norge. 
Kontaktinformasjon
Laboratoriet:
Telefon 776 27032
E-post: K-res@unn.no 

Ved faglige spørsmål: