HELSENORGE

Prioriterte analyser ved K-res 2021

K-res har oppdatert lista over prioriterte analyser og rekvisisjon for innsending av stammer.

Lenke til prioriterte analyser og rekvisisjon finner du nederst i artikkelen.

Referansefunksjoner


 • Karbapenemaseproduserende Gram-negative staver
  K-res utfører følsomhetstesting på et utvidet panel av antibiotika, fenotypiske og biokjemiske tester samt PCR på innsendte isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon. Alle positive funn helgenomsekvenseres.
 • Overførbar colistinresistens hos Gram-negative staver
  K-res utfører rutinemessig følsomhetstesting for kolistin med referansemetoden (mikrobuljongfortynning) på innsendte isolater med mistanke om karbapenemaseproduksjon og etter spesifikt ønske fra rekvirent. Kolistinresistente isolater gjennomgår PCR-/helgenomanalyse i forhold til overførbare kolistinresistensgener (mcr-gener). Andre isolater som gjennomgår helgenomsekvensering uavhengig av kolistinresistens vil også undersøkes for overførbare kolistinresistensgener. K-res jobber med å oppdatere analysen til å inkludere kromosomale kolistinresistens mekanismer
 • Vancomycinresistente enterokokker
  K-res bekrefter resistensfenotypen ved funn av diskrepans mellom feno- og genotype med referansemetoden (mikrobuljongfortynning), og utfører genetisk karakterisering med PCR og helgenomsekvensering på selekterte isolater.
 • Linezolidresistente enterokokker
  K-res bekrefter resistensfenotypen med referansemetoden (mikrobuljongfortynning) og utfører genetisk karakterisering med PCR og helgenomsekvensering.

For alle referansefunksjoner utføres det en kjernegenomanalyse (cgMLST) for overvåke slektskap mellom isolater med tanke på evt. regional/nasjonal smittespredning og i forbindelse med den epidemiologiske overvåkningen. 

Spesifikt for 2021 ønsker vi å gjøre oppmerksom på følgende endringer:


 • Det er gjort presiseringer for innsending av isolater med mistanke om karbapenemase-produksjon hos Enterobacterales jamfør den den nye NordicAST algoritmen for påvisning av ESBL-CARBA og at «I» kategori for piperacillin-tazobaktam er fjernet. I forhold til meropenem screeningsbrytningspunkt for påvisning av ESBL-CARBA er unntaket justert til: «Isolater med meropenem sonediameter på 25-27 mm OG piperacillin-tazobaktam = S (sone/MIC). ATU MIC 16 mg/L og ATU sonediameter 19 mm tolkes i denne sammenhengen som resistent.
 • Mindre presiseringer for innsending av vankomycinresistente enterokokker for å kunne ivareta vår overvåkningsfunksjon som referanselaboratorium.
 • Bacteroides species med nedsatt følsomhet for eller resistens mot meropenem utgår som prioritert analyse ved K-res fra og med 2021. Det ansees nå å være kjent at dette i all hovedsak skyldes en subgruppe (Divisjon II) av B. fragilis som i varierende grad uttrykker en iboende kromosomalt kodet karbapenemase (CfiA).  CfiA forårsaker resistens mot blant annet piperacillin-tazobaktam og karbapenemer. B. fragilis Divisjon II kan i dag identifiseres rutinemessig med MALDI-TOF massespektrometri. Se eventuelt Cordovana M. et al. Anaerobe 2018;54:246-253 for utfyllende informasjon.
 • Vi vil også gjøre laboratoriene oppmerksom på innsending av tigecyclinresistente enterokokker. Etter endrede brytningspunkter og ifølge data i NORM 2019 rapporten bør dette overvåkes videre.


Kontaktinformasjon

For spørsmål kontakt en av følgende:

Vedlegg:

Prioriterte analyser K-res -pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res-pdf

Rekvisisjon for resistensundersøkelse ved K-res-word