HELSENORGE

Prioriterte analyser ved K-res 2017

K-res har i samarbeid med referansegruppen definert prioriterte analyser for 2017 (se også oppdatert rekvisisjon i vedlegg).

Nytt for 2017 er at K-res ønsker tilsendt Bacteroides isolater med nedsatt følsomhet for meropenem for undersøkelse av karbapenemase aktivitet/tilstedeværelse av cfiA genet. Vi mistenker en økning av slike isolater og ønsker å evaluere diagnostiske metoder for påvisning av karbapenemase aktivitet. Det planlegges et prosjekt på dette i samarbeid med Sykehuset i Vestfold. 

Videre vil K-res fortsatt tilby undersøkelse for ESBL-A hos arter med kromosomal klasse C β-laktamase og ESBL-M (plasmid-mediert AmpC) undersøkelse hos E. coli, K. pneumoniae, P. mirabilis og Salmonella spp. Disse undersøkelsene er ikke prioriterte analyser ved K-res da vi ser en økning i analyser med tanke på ESBL-CARBA og ønsker å prioritere disse. 

Vi ber derfor rekvirerende laboratorium om å vurdere den kliniske betydningen av et ESBL-A/ESBL-M funn før innsending. Som beskrevet i tidligere nyhetsbrev, vil et begrenset utvalg av fenotypiske metoder for påvisning av ESBL-A og ESBL-M og genotypisk analyse inkludert CTX-M PCR for ESBL-A og en multiplex PCR for ESBL-M utføres. K-res er behjelpelige med metoder og kontrollstammer til de laboratorier som selv ønsker å etablere egnet metodikk for påvisning av ESBL-A/-M.

Ved positive funn for ESBL-CARBA ønsker vi å videreformidle dette raskt. Vi ber derfor om tilbakemelding fra deres laboratorium med e-post adresser for foreløpige svar slik at vi har en oppdatert liste. 

Så et lite hjertesukk: vi mottar en del prøver hvor det ikke er utfylt informasjon om rekvirent. Vi bruker derfor en del tid og ressurser på detektivarbeid for å finne ut hvem som har sendt inn isolatet. Vi ber derfor om at dere husker å skrive på rekvisisjonen hvilket laboratorium det er som sender inn isolatet. 

Tilslutt vil vi takke for et godt samarbeid i 2016 og vi håper dette vil fortsette i 2017! Godt nyttår!

For spørsmål kontakt Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no)