HELSENORGE

Prioriterte analyser ved K-res 2016

Vedlagt følger skriv om prioriterte analyser ved K-res for 2016 og oppdatert rekvisisjon.

Vi henviser til vedleggene for prioriterte analyser i 2016 og oppdatert rekvisisjon for innsending av isolater til K-res. Nytt for 2016 er at K-res inkluderer undersøkelse av colistinresistens hos Gram-negative med bakgrunn i nylig beskrevet overførbar (plasmid-mediert) colistinresistens (Liu Y-Y et al. Lancet Infect. Dis. 2016;16:161-68).

På grunn av økning i analyser av isolater med mistanke om ESBL-CARBA og at K-res ønsker å prioritere analysering av mikrober og resistensmønstre som er svært uvanlige og/eller meldepliktige til MSIS, er undersøkelse for ESBL-A hos arter med kromosomal klasse C β-laktamase og ESBL-M (plasmid-mediert AmpC) ikke en prioritert analyse. 

K-res vil tilby undersøkelse for disse når laboratoriene selv ønsker det. For ESBL-A og ESBL-M analysene vil det bli gjort endringer i omfanget av analysene i løpet av 2016. Informasjon om dette vil bli formidlet senere. 

For mikrober og resistensmønstre som er blitt mer vanlige og hvor det foreligger gode validerte fenotypiske og/eller genotypiske metoder, mener vi at overvåkning av slike mikrober primært bør utføres gjennom NORM-systemet.

K-res er behjelpelige med metoder og kontrollisolater til de laboratorier som selv ønsker å etablere egnet metodikk.

Utvelgelsen og prioriteringen av analyser er gjort i samråd med referansegruppen til K-res.