Prioriterte analyser 2020 og endringer i rekvisisjon

I samarbeid med referansegruppen er prioriterte analyser for 2020 definert. 

Vedlegg med prioriterte analyser og rekvisisjon finner du nederst i artikkelen.

Vi ønsker å gjøre oppmerksom på følgende endringer:

  • Kriterier for innsending av Acinetobacter spp. med mistanke om karbapenemase-produksjon inkluderer nå også meropenem «I» kategorien. Dette er gjort med bakgrunn i at det er identifisert karbapenemase-produserende Acinetobacter spp. som ikke er fenotypisk resistent mot meropenem.
  • Presiseringer for innsending av isolater med mistanke om karbapenemase-produksjon i forhold til kriterier for MSIS melding.
  • Presiseringer for innsending av vankomycinresistente enterokokker for å kunne ivareta vår overvåkningsfunksjon som referanselaboratorium.

Det er også gjort noen mindre endringer på rekvisisjon. Håper alle tar i bruk den nye rekvisisjonen så snart som mulig.

Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no), Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no).

Prioriterte analyser K-res 2020.pdf

Rekvisisjon K-res.pdf

Rekvisisjon K-res.docx