Prioriterte analyser 2020 og endringer i rekvisisjon

K-res har korrigert ordlyden i Prioriterte analyser 2020 i forbindelse med ny versjon av brytningspunkttabellen.

I den nye brytningspunkttabellen (v. 10.0) som NordicAST har publisert, er det gjort endringer som påvirker innsendingskriteriene for stammer som skal til K-res.
Vi ber dere være oppmerksomme på endringene i innsendingskriteriene for:

  1. Sonediameter for linezolid for innsending av linezolidresistente enterokokker
  2. Sonediameter for tigecyclin for innsending av tigecyclinresistente enterokokker

Kontaktinformasjon
For spørsmål kontakt Kristin Hegstad (kristin.hegstad@uit.no), Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no) eller Arnfinn Sundsfjord (arnfinn.sundsfjord@uit.no).

Prioriterte analyser K-res 2020.pdf

Rekvisisjon K-res.pdf

Rekvisisjon K-res.docx