HELSENORGE

Posterpresentasjoner på ECCMID og IMMEM

I samarbeid med forskjellige fagmiljøer har K-res vært involvert i presentasjon av flere postere på to internasjonale møter.