Helsenorge

Ny publikasjon om CPO, VRE og MRSA i Norge

I samarbeid med Folkehelseinstituttet og MRSA referanselaboratorium har K-res deltatt i en studie som beskriver epidemiologien av ESBL-CARBA produserende Gram-negative, vankomycin resistente enterokokker og meticillin resistente Staphylococcus aureus i Norge i perioden 2006-2017. 

Studien er nå publisert i PLoS ONE.

Skandinaviske land er tradisjonelt assosiert med lavere nivå av antibiotikaresistens sammenlignet med andre land, men man ser også her økende forekomster. Formålet med studien var å beskrive epidemiologien til ESBL-CARBA produserende Gram-negative (CPO), vankomycin resistente enterokokker (VRE) og meticillin resistente Staphylococcus aureus (MRSA) i perioden 2006-2017, samt undersøke morbiditeten og mortaliteten assosiert med disse resistente bakteriene i Norge. Studien baserer seg på data fra Meldingssystemet for smittsomme sykdommer (MSIS, https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/msis/).

Resultatene fra studien viser at insidensen av alle de tre resistente bakteriene har økt i denne perioden. For CPO ble det funnet at 81% av tilfellene var diagnostisert i sykehus og at 73% var assosiert med utenlandsopphold. De fleste tilfeller med VRE var også assosiert med sykehusopphold og 85% assosiert med utbrudd. Dette i motsetning til MRSA hvor kun 21% av tilfellene ble diagnostisert i sykehus. For MRSA var 35% av tilfellene assosiert med utenlandsopphold.

Andelen infeksjoner i meldte tilfeller var høyest for CPO (45%) og MRSA (44%) etterfulgt av VRE (9%). I tilfeller med bakteriemi var 30-dagers mortalitet (all-cause) høyest for CPO (50%) etterfulgt av MRSA (20%) og VRE (16%).

Konklusjonen til studien er at insidensen av CPO, VRE og MRSA fortsatt er lav i Norge, men økende. Den økende trenden viser at det er behov for økt fokus i forhold til infeksjonsforebygging og smittevern for å begrense videre økning.