HELSENORGE

K-res arrangerer workshop i bruk av helgenomsekvensering

K-res arrangerer i samarbeid med eksterne partnere en workshop 29-31. januar 2018 innen helgenomsekvensering og analysering med fokus på bruk innen mikrobiell diagnostikk, påvisning av antibiotika resistens og epidemiologisk typning. Workshopen vil bestå av både teori og praktiske oppgaver.