HELSENORGE

Hospiteringsuke på K-res i august 2017

K-res inviterer igjen til hospitering for å lære mer om påvisning av β-laktamaser hos Gram-negative bakterier.

To år på rad har vi invitert leger og bioingeniører til å hospitere ved K-res for å lære mer om mekanismene bak ESBL-A, ESBL-M og ESBL-CARBA, og hvordan vi kan identifisere disse i laboratoriet. Også i år vil vi tilby denne muligheten. 

Årets hospitering blir lagt til uke 34 (21. -24. august 2017). 

Programmet vil inneholde både en teoretisk gjennomgang av temaet, samt praktisk arbeide i laboratoriet der du selv kan analysere isolater med forskjellige β-laktamaser ved hjelp av ulike metoder.

Av praktiske årsaker er tilbudet begrenset til 6 personer. Vi følger «først-til-mølla» -prinsippet. 

For påmelding sendes e-post til bjorg.haldorsen@unn.no

Trenger du mer informasjon kan du kontakte Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no, tlf. 77627043) eller Bjørg Haldorsen (bjorg.haldorsen@unn.no, tlf. 77628131).

Deltakerne må ordne reise og overnatting på egen hånd. K- res dekker ingen utgifter i forhold til opphold og reise, men selve hospiteringen er gratis. 

Vi planlegger oppstart mandag 21.08.17 kl 12, og så vi avslutter torsdag 24.08.17 kl 12.