Hospiteringsuke på K-res i 2019 arrangeres 26.-29. august

Dersom du jobber som bioingeniør eller lege ved et av de norske mikrobiologiske laboratoriene, og har lyst til å lære mer om påvisning av β-laktamaser hos Gram-negative bakterier, samt resistensmekanismer hos enterokokker, er dette kanskje noe for deg.

Hensikten med hospiteringen er at deltakerne skal få lære om påvisning av resistensmekanismer, blant annet ESBL-A, ESBL-M og ESBL-CARBA, og få innblikk i metoder som kan benyttes for å identifisere disse i laboratoriet.

I løpet av uka vil dere både få en teoretisk gjennomgang av temaet, samt arbeide praktisk i laboratoriet ved å selv analysere isolater med forskjellige β-laktamaser ved hjelp av ulike metoder, og tolke funnene av disse.

Dere vil også få demonstrert mikrobuljongfortynningsmetoden som vi benytter på K-res, samt en teorigjennomgang av vankomycinvariable enterokokker og linezolidresistente enterokokker. I tillegg vil vi komme inn på helgenomsekvensering som verktøy i påvisning av resistens og den kliniske betydningen av antibiotikaresistens.

Målgruppen for hospiteringen er bioingeniører og leger som til daglig jobber i klinisk mikrobiologiske laboratorier.

Årets hospitering blir lagt til uke 35 (26. - 29. august 2019).

Vi planlegger oppstart mandag 26.08.19 kl. 12:00, og så vi avslutter torsdag 29.08.19 kl. 12:00. 

Av praktiske årsaker er tilbudet begrenset til 10 personer. Det vil bli gjort en prioritering av søkere for å få en likeverdig geografisk spredning av deltakerne. Påmeldingsfrist 27. mai 2019.

For påmelding sendes e-post til bjorg.haldorsen@unn.no

Mer informasjon 

kontakt Bjørg Haldorsen (bjorg.haldorsen@unn.no, tlf. 77628131) eller Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no, tlf. 77627043).

Deltakerne må ordne reise og overnatting på egen hånd. K- res dekker ingen utgifter i forhold til opphold og reise, men selve hospiteringen er gratis.