HELSENORGE

Hospitering på K-res i august 2016

K-res inviterer til hospitering for å lære mer om påvisning av β-laktamaser hos Gram-negative bakterier.

I år som i fjor tilbyr vi leger og bioingeniører muligheten til å hospitere ved K-res i uke 34 (22.-25. august 2016) for å lære mer om mekanismene bak ESBL-A, ESBL-M og ESBL-CARBA, og hvordan vi kan identifisere disse i laboratoriet.

 
Programmet vil inneholde både en teoretisk gjennomgang av temaet, samt praktisk arbeide i laboratoriet der du selv  setter opp og analyser isolater med forskjellige β-laktamaser ved hjelp av ulike metoder. Bruk av hel-genom sekvensering for påvisning av antibiotikaresistens vil også bli belyst teoretisk.

 
Av praktiske årsaker er tilbudet begrenset til 6 personer. Vi følger «først-til-mølla»-prinsippet. 

 
For påmelding sender du en e-post til:


 
Trenger du mer informasjon kan du kontakte Ørjan Samuelsen  (tlf. 776 27043) eller Bjørg Haldorsen (tlf 776 28131).

 
Deltakerne må ordne reise og overnatting på egen hånd. K- res dekker ingen utgifter i forhold til opphold og reise, men selve hospiteringen er gratis. Vi planlegger oppstart mandag 22.08.16 kl 12, og vi avslutter torsdag 25.08.16 kl 12.