Helsenorge

Hospitering på K-res høsten 2020 avlyses

På grunn av korona-situasjonen i Norge ser vi oss nødt til å avlyse hospiteringen på K-res denne høsten. Vi håper at vi igjen kan ønske velkommen til hospitering hos oss i 2021.