HELSENORGE

Cefiderocol MIC

Midlertidig stans i utsvaring av cefiderocol MIC

K-res har fra produsent av mikrobuljongfortynningsplater blitt gjort oppmerksom på utfordringer med cefiderocol MIC bestemmelse. Kvalitetsundersøkelser viser at det er et potensial for falsk følsomhet for cefiderocol på grunn av for lave MIC verdier. Problemet er sannsynligvis assosiert med MH buljongen som benyttes i MIC bestemmelsen. 

K-res vil på bakgrunn av dette ikke svare ut cefiderocol MIC fremover. Cefiderocol følsomhet vil heretter bli utført og rapportert basert på disk diffusjon til problemet er løst.
For eventuelle spørsmål kontakt: Ørjan Samuelsen (orjan.samuelsen@unn.no​