HELSENORGE

Bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2021 – forekomst og molekylære genetiske analyser

K-res har publisert en rapport med forekomst og karakteristika av VRE, LRE, karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier og Gram-negative bakterier med overførbar kolistinresistens i Norge for 2021.

Smittebærertilstand eller infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker (VRE), linezolidresistente enterokokker (LRE), karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier (Enterobacterales, Pseudomonas spp og Acinetobacter spp) og Gram-negative bakterier med overførbar kolistinresistens er meldingspliktige sykdommer i MSIS.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ved Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) har den nasjonale referansefunksjonen på dette området.

Hele rapporten​​