HELSENORGE
Rapport fra nasjonalt referanselaboratorium

Bakterier med spesielle resistensmønstre i Norge 2020 - forekomst og molekylære genetiske analyser

Smittebærertilstand eller infeksjoner med vankomycinresistente enterokokker (VRE), linezolidresistente enterokokker (LRE), karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier (Enterobacterales, Pseudomonas og Acinetobacter) og Gram-negative bakterier med overførbar kolistinresistens er meldingspliktige sykdommer i MSIS.

​Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) ved Nasjonal kompetansetjeneste for påvisning av antibiotikaresistens (K-res) har den nasjonale referansefunksjonen på dette området.

K-res mottar slike bakterieisolater for bekreftende undersøkelser inkludert genetiske slektskapsanalyser for å kunne avdekke smitteutbrudd. Vi rapporterer her forekomst og karakteristika av VRE, LRE, karbapenemaseproduserende Gram-negative bakterier og Gram-negative bakterier med overførbar kolistinresistens i Norge for 2020.

Det har generelt vært en nedgang i antall isolater med spesielle resistensmønstre sammenlignet med 2019. Nedgangen er tydeligst for VRE med en nedgang på 63%, mest markert i Helse Vest og Helse Sør-Øst. Genetiske slektskapsanalyser viser mindre klynger av nært beslektede VanA- og VanB-type Enterococcus faecium i Helse Vest og Sør-Øst forenlig med lokal smitte. Som tidligere rapportert, var det også et utbrudd av ESBL-CARBA-D (OXA-244) E. coli i Helse Vest. 

Selve rapporten​ (pdf)​