HELSENORGE

Årsrapport om forekomst av utvalgte resistente bakterier

K-res har deltatt i utarbeidelse av årsrapport angående overvåkning for utvalgte resistente mikrober som er meldepliktige til MSIS.

​Årsrapporten fra Folkehelseinstitutte​t omfatter forekomst av bærerskap og infeksjon forårsaket av utvalgte resistente bakterier (MRSA, VRE, linezolid resistente enterokokker og Gram-negative staver med ESBL-CARBA) samt Clostridium difficile.

Last ned rapporte​n på nettsidene til Folkehelseinstituttet​​