Helsenorge

Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Helsedirektoratet utlyser midler til pårørendearbeid i kommunene. Søknadsfrist 14.02.2020

Målet er å utvikle modeller som bidrar til

- å styrke kvaliteten på tjenestene til pasienter gjennom systematisk samarbeid med pårørende
- å støtte pårørende med krevende omsorgsoppgaver
- å sørge for at barn og unge som pårørende og etterlatte får ivaretatt sine behov for informasjon og nødvendig oppfølging.

Les om tilskuddsordningen på Helsedirektoratets hjemmeside