Starter forskning på ADHD og Omega-3-effekt

Nordnorske barn mellom seks og 13 år inviteres nå til å delta i studien som starter i april 2017. Kriteriet er at barna har, eller nylig har fått, diagnosen ADHD og at de ikke går på medisiner.

​Med Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Tromsø (BUP) i spissen innleder Helse Nord den største forskningsstudien i verden når det gjelder virkningen av Omega-3 på barn med ADHD.

Les mer på Pingvinavisa