HELSENORGE

Infrastrukturportalen​

Oversikt over forskningsressurser og kjernefasiliteter som ansatte ved både UNN og Universitetet kan bruke. Når det gjelder bruk av dataverktøy som Endnote og referansedatabaser (Cochrane, Pubmed etc) kan du kontakte ditt fagbibliotek.

Lokale ressurser

Advanced microscopy core facility
Anatomisk avdeling
Barents biocentre lab
Biobanken (UNN)
Kjernefasilitet for Biobank – Helsefak (UiT)
Bioinformatikksenter
DNA-sekvensering
Elektronikkverksted
Forskningsposten
Genomics Support Center Tromsø (Microarray)
Komparativ medisin (rådgivning vedrørende dyr i medisinsk forskning)
Mekanisk verksted
NMR lab
NorStruct
Preclinical PET/SPECT/CT
Tromsø University Proteomics Platform ( massespektrometri og proteomikk)


Nasjonale ressurser

NorProteomics (proteomics laboratories)
The Norwegian Molecular Imaging Consortium 
The Norwegian Genomics Consortium (NGC)
Norwegian Zebrafish Platform
NTNU (Bioinformatics analysis)
Genomics Service (HTS and microarray)
Cellular and Molecular Imaging Core Facility
Transcriptomics/gene expression (HTS and microarray) service
Norwegian Transgenic Center (NTS)
NORBRAIN: The Norwegian Brain Initiative
Norwegian sequencing centre (NCS)


Forskningsposten på UNN

Klinisk forskningsavdeling

Fant du det du lette etter?