Varighet av vitamin D lagre etter langvarig vitamin D tilskudd - biobank

Vitamin D, som vi får via kosten eller som blir produsert i huden ved soleksponering, blir hydroksylert i levra til 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D), metabolisert og utskilt i urinen, eller lagret i fett eller andre vev.

​Hvor mye vitamin D som kan lagres i kroppen er ikke kjent, heller ikke hvilken betydning dette har når tilgang på vitamin D er lav. 

I denne studien vil vi inkludere 76 personer som har deltatt i en studie med vitamin D (20.000 IU per uke) versus placebo i forebygging av type 2 diabetes, og som enten er ferdig i studien etter 5 år eller som har sluttet i studien på grunn av diagnostisert type 2 diabetes eller av andre grunner. 

Hvis lagring av vitamin D i fett eller annet vev er av klinisk betydning, vil de som har fått tilskudd med 20.000 IU per uke i 2-5 år ha et langsomt fall i 25(OH)D det følgende år uten vitamin D tilskudd, hvilket blir målt i denne studien. 

Hvis vår hypotese om effektiv lagring av vitamin D i kroppen er korrekt, må nåværende råd om inntak av tran og andre vitamin D tilskudd endres fra  ”kun i vinterhalvåret” (måneder med ”r” i) til ”året rundt”, for å bygge opp tilstrekkelig lagre for månedene uten sol.

Ansvarshavende
Rolf Jorde

Periode
2012 ->

Donorer
76

Antall prøver 
1036

Prøvetype
Serum, RNA-fiksert fullblod, urin

Fant du det du lette etter?
Gi oss gjerne tilbakemelding! Vi kan desverre ikke svare deg direkte når du legger inn noe her, men vi bruker tilbakemeldingen din i kontinuerlig forbedring av nettsidene. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.