Varighet av vitamin D lagre etter langvarig vitamin D tilskudd - biobank

Vitamin D, som vi får via kosten eller som blir produsert i huden ved soleksponering, blir hydroksylert i levra til 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D), metabolisert og utskilt i urinen, eller lagret i fett eller andre vev.

​Hvor mye vitamin D som kan lagres i kroppen er ikke kjent, heller ikke hvilken betydning dette har når tilgang på vitamin D er lav. 

I denne studien vil vi inkludere 76 personer som har deltatt i en studie med vitamin D (20.000 IU per uke) versus placebo i forebygging av type 2 diabetes, og som enten er ferdig i studien etter 5 år eller som har sluttet i studien på grunn av diagnostisert type 2 diabetes eller av andre grunner. 

Hvis lagring av vitamin D i fett eller annet vev er av klinisk betydning, vil de som har fått tilskudd med 20.000 IU per uke i 2-5 år ha et langsomt fall i 25(OH)D det følgende år uten vitamin D tilskudd, hvilket blir målt i denne studien. 

Hvis vår hypotese om effektiv lagring av vitamin D i kroppen er korrekt, må nåværende råd om inntak av tran og andre vitamin D tilskudd endres fra  ”kun i vinterhalvåret” (måneder med ”r” i) til ”året rundt”, for å bygge opp tilstrekkelig lagre for månedene uten sol.

Ansvarshavende
Rolf Jorde

Periode
2012 ->

Donorer
76

Antall prøver 
1036

Prøvetype
Serum, RNA-fiksert fullblod, urin

Fant du det du lette etter?