HELSENORGE

PET/MR diagnostikk av lungekreft

Positronemisjonstomografi (PET) kombinert med magnetresonanstomografi (MR) har siden klinisk innføring i 2010 vist potensial for å bedre visualiseringen av lungetumorer, sammenliknet med standart PET/computertomografi (CT)-undersøkelse.

Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvorvidt PET/MR forbedrer avbildningen av lungekreft, sammenliknet med PET/CT, med fokus på primærtumor i lungen, samt hvordan bildebaserte biomarkører korrelerer med histologiske funn. Vi ønsker også å utvikle nye metoder for avgrensning av tumor og visualisering av heterogeniteter, slik at persontilpasset strålebehandling kan gis med økt stråledose til tumor og mindre skade på normalt friskt vev.

Ansvarshavende:
Rune Sundset

Periode
2018-2025

Donorer
120

Antall prøver
120

Prøvetype
RNA-fiksert fullblod

Fant du det du lette etter?