HELSENORGE

NYRE II -Mikro RNA, nyrefunksjon og aldring

Forekomsten av nyresvikt som må behandles med dialyse eller nyretransplantasjon øker. En av årsakene er en større andel av gamle mennesker i befolkningen. Gamle er mer utsatt for nyresvikt fordi nyrefunksjonen hos de fleste mennesker blir dårligere med økende alder.

Denne tendensen til fallende nyrefunksjon varierer imidlertid mye fra person til person uten at man kjenner årsakene godt nok. Grunnen til det er at det ikke er gjort studier av nyrefunksjonen med økende alder i normalbefolkningen med nøyaktige metoder.

 I 2007 målte vi nyrefunksjonen med en nøyaktig metode hos et representativt utvalg av Tromsøs befolkning på 1627 friske personer mellom 50 og 62 år.

Ved å gjenta denne undersøkelsen etter 6 år vil vi ha en unik mulighet for å studere aldersavhengig fall i nyrefunksjonen. MikroRNA i blodet er mulige risikofaktorer for fall i nyrefunksjonen som vil bli analysert for første gang i denne studien. Påvisning av slike risikofaktorer er første skritt på veien mot forebyggende tiltak

Ansvarshavende
Bjørn Odvar Eriksen

Periode
2013-2025

Donorer
1329

Antall prøver
Ca. 25 000

Prøvetype
Serum, fullblod, urin

Fant du det du lette etter?