HELSENORGE

Norwegian 2019-nCoV

Et globalt utbrudd med et nytt coronavirus, 2019-nytt coronavirus (2019-nCoV), med utspring i Kina, er rapportert å smitte raskt mellom mennesker, gi pneumoni, og i noen tilfeller alvorlig sykdom og død. Det finnes lite kunnskap om denne nye infeksjonstilstanden.

​Vi vil derfor gjøre en kohortstudie av voksne pasienter (18 år) som blir innlagt med bekreftet 2019-nCoV infeksjon på Oslo Universitetssykehus HF. Ved å samle inn klinisk og biologisk materiale (luftveismateriale, blod, urin, avføring og eventuelt andre prøvematerialer) ønsker vi å kartlegge hva som karakteriserer virusets egenskaper, sykdomsforløpet, immunresponser, og klinisk utfall, blant annet ved å ta i bruk moderne molekylærbiologiske metoder.

Dette vil kunne generere ny og viktig kunnskap om i fremtiden kan bidra til bedre diagnostikk og behandling av pasienter som blir innlagt med denne potensielt livstruende tilstanden.

Universitetssykehuset i Nord-Norge er forskningsansvarlig (Ledes fra Oslo Universitetssykehus, men alle samarbeidende sykehus eier eget materiale). Finnmarkssykehuset er satelittsykehus under UNN. UNN vil derfor også lagre humant materiale fra inkluderte pasienter ved Finnmarkssykehuset

Ansvarshavende
Anders Benjamin Kildal

Periode
2020-2025

Donorer
Økende.

Antall prøver
Økende

Prøvetype
Fullblod, serum, plasma, celler, urin, avføring, ekspektorat, cerebrospinalvæske, slimhinneavtrykk, annet materiale

Fant du det du lette etter?