NORVAS, Norsk vaskulittregister og biobank - biobank

Norsk Vaskulittregister og biobank, NorVas, er et nasjonalt medisinsk kvalitetsregister med tilhørende biobank. NorVas ble opprettet for å bedre kvaliteten på utredning og behandling ved vaskulitter.

Vaskulitter er sjeldne, kroniske sykdommer som kjennetegnes ved at det er betennelse i blodåreveggen. Denne betennelsen kan føre til skade på blodåreveggen slik at det blir blødning, eller at blodet levrer seg over skaden og man får blodpropp evt. går blodåren helt tett. Både ved blødning og ved blodpropp vil resultatet bli at vevet eller organet som blodåren går til, får mindre næring og organet eller vevet skades. 

Det finnes flere typer vaskulitter og de kan variere i alvorlighet fra svær livstruende sykdom til affeksjon av kun ett organ. Forløpet kan variere, mange vaskulitter har stor tendens til å gi tilbakefall etter at sykdommen har falt til ro på immundempende medisiner.

Målet er at NorVas biobank skal kunne bidra til basal forskning innen vaskulittsykdommer på nasjonalt/internasjonalt nivå. Vaskulitter er alvorlige sykdommer med økt dødelighet og betydelig organskadeutvikling og påvirket livskvalitet. Det er svært mye som er uklart når det gjelder etiologi og risikofaktorer for dårlig utkomme ved vaskulitter. Det tilkommer stadig noe ny viten, og mange spørsmål kan først stilles og besvares i fremtiden. 

Genetiske studier som kan si noe om risiko for å utvikle sykdom og forskning for å finne markører for alvorlighet av sykdom, for individuell respons på ulik type behandling, vil være vesentlig for å bedre pasientrettet behandling. NorVas vil forestå innsamling og lagring av biologisk pasientmateriale uten at forskningsprosjektet eller lagringsvarigheten på forhånd er definert.

I NorVas biobank ønsker vi å samle prøver fra pasienter når sykdommen er aktiv og når den har falt til ro. Ved det håper vi å kunne finne markører for alvorlighet av sykdom.


Ansvarshavende
Wenche Koldingsnes

Periode
2018 ->

Donorer
350 nye pr år

Antall prøver
2 prøvetakinger pr donor

Prøvetype
Blod, urin, serum, plasma

Fant du det du lette etter?