Måling av fritt vitamin D i blod - biobank

I blodet er 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D bundet til sitt bindeprotein DBP. I henhold til ”fritt hormon hypotesen” er det den frie delen av hormonet som er biologisk aktivt.

​Genetiske varianter av DBP er relatert til serum nivået av 25(OH)D. Disse genetiske variantene kan også affisere bindingen mellom DBP og 25(OH)D. Den totale mengde av 25(OH)D reflekterer derfor nødvendigvis ikke den frie delen. 

For å teste denne hypotesen vil vi kalkulere den frie delen av 25(OH)D ved å korrigere for mengde DBP og albumin, og også måle fritt 25(OH)D i spytt, i serum etter dialysering over membranfilter og etter ultrafiltrering. Videre vil vi relatere totalt 25(OH)D og fritt 25(OH)D til kjente vitamin D effekter så som serum nivå av PTH samt til RNA uttrykk i perifert blod. 

Vi vil invitere 300 personer som allerede deltar i en pågående vitamin D studie til å delta i dette delstudiet som innebærer kun ett besøk med spytt og blodprøve.

Ansvarshavende
Rolf Jorde

Periode
2012 ->

Donorer
300

Antall prøver

Prøvetype
Blod, spytt

Fant du det du lette etter?