HELSENORGE

Diagnostisk evaluering av gliomer og hjernemetastaser ved hjelp av aminosyre PET/MRI

Pasienter med hjernesvulster blir i dag undersøkt med MR både før og etter nevrokirurgisk operasjon eller stereotaktisk strålebehandling. MR har imidlertid noen begrensninger som gjør at det kan være vanskelig å stille en eksakt diagnose.

​Det kan også være vanskelig å avgrense tumorvolumet basert på kun MR. Positron emisjons tomografi (PET) med aminosyre PET-tracere er nå anbefalt i internasjonale guidelines som en tilleggsundersøkelse for å få mer informasjon enn det MR undersøkelsen kan gi i pasienter med hjernesvulst.

Vi ønsker derfor å undersøke pasienter med hjernesvulst med 3 ulike typer aminosyre PET-tracere for å finne ut hvilke av disse som har best potensiale for å bedre den diagnostiske nøyaktigheten for denne pasientgruppen, og evaluere hvorvidt kombinert PET/MR kan gi oss mer informasjon enn MR alene.

Ansvarshavende
Lars Kjelsberg Pedersen

Periode
2020-2023

Donorer
25-30

Antall prøver
Ca. 100

Prøvetype
Biopsimateriale fra hjernesvulster

Fant du det du lette etter?