HELSENORGE

VIKTIG! Helse Nord kan ikke motta rekvisisjoner sendt på ny standard

Som følge av forsinkelser i leveranse av ny standard for røntgen rekvisisjon kan sykehusene i Helse Nord ikke motta rekvisisjoner sendt på ny standard.

Dette vil medføre at mange legekontor vil oppleve å få negativ applikasjonskvittering ved sending av røntgen rekvisisjon. 
 
De legekontor som opplever å motta negativ applikasjonskvittering må sende rekvisisjon på nytt på papir.
 
Helse Nord IKT anbefaler å bruke DIPS Interactor ved rekvirering av røntgen, da den ikke er berørt av endring av standard.
 
Helse Nord IKT jobber med løsning for å ta i mot røntgen rekvisisjon på ny standard.