Vi minner på om: Artroseskolen

Har du pasienter med mild til moderat artrose i kne eller hofte? Da har du mulighet til å ordne dem plass på artroseprogrammet "Aktiv med artrose".