Vi minner om: LMS-kurs for pasienter og pårørende

Ved Lærings- og mestringssenteret og fagavdelingene ved UNN erfarer vi en nedgang i antall henvisninger til enkelte LMS-kurs.  For Harstad er «Diabetes type 2 - startkurs» et godt eksempel der vi nå står i fare for å avlyse neste planlagte kurs.

Vi ber om at våre fastleger i UNNs nærkommuner, samt våre leger innenfor UNN-systemet, blir gjort oppmerksomme og minnet på om at disse tilbudene finnes.  

Vi er også oppmerksomme på at innenfor fastlegeordningen har vi fått flere nye leger. Vi kan se en tendens til økning av antall henvisninger av pasienter til individuelle timer i spesialisthelsetjenesten, der pasienter og pårørende med fordel heller kunne vært henvist inn til et Lærings-og mestringskurs. 

Vår erfaring er at pasienter og pårørende har svært god nytte av våre gruppetilbud. Her møter de fagpersoner som bidrar inn med mye kunnskap, samt at pasienter og pårørende blir gitt muligheten til å treffe andre i samme situasjon for erfaringsdeling. 
 
Lærings-og mestringssenteret og fagavdelingene tilbyr ofte 2 dagers kurs, og tilbudet kan sammenlignes med en poliklinisk konsultasjon. 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi har gruppetilbud for mange ulike diagnoser.

Pasient- og pårørendeopplæring i UNN