Utredning for arbeidsrelatert sykdom

Har du pasienter som kan ha pådratt seg sykdom grunnet forhold på jobb? Har pasienten symptomer som forverres på jobben, eller mistenker du at jobben eller miljøfaktorer kan ha forverret pasientens sykdom?

​Du kan henvise dine pasienter til oss på Arbeids- og miljømedisinsk avdeling ved UNN. Vi utreder om en sykdom er arbeidsrelatert. KOLS, astma, håndeksem, hånd-arm vibrasjonssyndrom og kreft er eksempler på sykdommer som kan være arbeidsrelaterte.

Arbeids- og miljømedisinsk avdeling

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål, kontakt oss på telefon 77 62 73 60 eller på e-post ama@unn.no