HELSENORGE

Uspesifikke reaksjoner for anti-ds DNA antistoffer

I en periode på omtrent 6-8 måneder i løpet av 2016 ble det registrert en økning av antallet svake positive anti-ds DNA hos en rekke gruppe personer som egentlig ikke har Systemisk Lupus Erythematosus (SLE). Noen av disse pasientene har blitt henvist til revmatologisks tilsyn, som har bekreftet fravær av systemiske autoimmune revmatiske sykdommer, inkludert SLE.

​I samarbeid med leverandør og revmatologene på UNN har vi funnet ut at testen er for sensitiv i det såkalte lave områder (opp til 30-40IU/ml) og kan gi svak positiv (uspesifikk) utslag hos noen personer. 

Hvis resultatet er svakt positivt ved en ikke SLE-pasient, betyr det at sannsynligheten for SLE er lav, men den er fremdeles noe høyere enn blant normalbefolkningen. Flere studier har påvist at anti-ds DNA antistoffer med lav titer forekommer oftere ved ikke aktiv, behandlet SLE enn ved nylig diagnostisert sykdom. 

Anti-ds DNA kan også forekomme i 1-2 prosent av pasientene med andre autoimmune sykdommer også i ca. 2% blant normalpopulasjonen, men da vanligvis med lav titer. Slike svake antistoffer er ikke nødvendigvis tegn til SLE og bør ikke kontrolleres bestandig, med mindre klinisk bilde krever dette.

Vi beklager de ulempene som oppstår både for våre pasienter og våre rekvirenter. 


Med vennlig hilsen

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Laboratoriemedisin
Avdeling for Immunologi og transfusjonsmedisin
Seksjon for immunologi og allergi