HELSENORGE

Trenger pasienter til forskning på mystisk høstallergi

Det er vår og pollensesongen står for tur. Men noen pasienter opplever også allergi om høsten. Forskere ved Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) ved UNN Tromsø trenger pasienter til forskning på allergi mot bjørkerustsopp, som de tror kan være den hittil ukjente årsaken til den mystiske høstallergien.

Forskere ved RAAO holder for tiden på med en pilotstudie hvor de undersøker om soppsporer fra bjørkerustsopp kan forårsake allergiske symptomer på høsten. Foreløpige resultater viser at sporene inneholder allergener, som altså kan gi allergiske plager. De skal nå undersøke dette nærmere ved hjelp av en større studie med deltakere fra hele Norge, og da trenger de pasienter.

Symptomene er de samme som ved pollenallergier. Forskjellen er at de kommer når det ikke er pollen i lufta.

Bjørkerustsopp kan ses som små gule knopper på undersiden av bjørkeløv på sensommer og høst. Sporene kan spres i store mengder og kan av og til ses som et gult belegg på vannflater og andre overflater.

Deltakerne i studien skal registrere allergiske symptomer på sin mobiltelefon og testes for allergi mot bjørkerustsopp. Dersom du har pasienter med allergiplager i den nevnte perioden og som kan være interessert i å være med i forskningsprosjektet, kan du eller pasienten selv kontakte: