HELSENORGE

Tidlig ultralyd til alle gravide fra 1. mai 2022

1.5.2022 innfører UNN tilbud om tidlig ultralyd til alle gravide. Vi forventer at det kan ta litt tid før alle informasjons- og henvisningsrutiner er innarbeidet hos fastleger og kommunejordmødre. Derfor vil vi inntil videre innkalle til tidlig ultralyd når vi mottar henvisning til den vanlige rutineultralyden i uke 17-19.

I samtale med pasienten er det viktig at dere får fram at tidlig ultralyd er et frivillig tilbud til den gravide.


Det bør framgå klart av henvisningen om den gravide ønsker tidlig ultralyd eller ikke.

Henvisningsrutiner og utdypende informasjon

Informasjon om fosterdiagnostikk til helsepersonell (helsedirektoratet.no)

Tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk tilbys nå i UNN​ (unn.no)