HELSENORGE

Tidlig ultralyd stanses ved UNN

UNN må midlertidig stenge tilbudet om tidlig ultralyd til alle gravide under 35 år.

Doktor som tar ultralyd av magen  til en kvinne

Illustrasjon: Colourbox

Det betyr at fra og med uke 26 tilbys kun 2. trimester rutineultralyd til gravide i denne aldersgruppa.

Fastleger må derfor allerede fra nå av (13. juni) stoppe å henvise til rutinemessig tidlig ultralyd hos UNN.  Ved medisinsk indikasjon er det fortsatt viktig å henvise kvinner under 35 år til tidlig undersøkelse.

Mangel på ultralydjordmødre er årsaken til at vi ikke lengre kan gjøre denne undersøkelsen.

- Vi har gjort det vi kunne for å skaffe kvalifisert personell, men sånn som situasjonen er nå er denne undersøkelsen dessverre ikke mulig å gjennomføre ved UNN. Dette gjelder både Harstad, Narvik og Tromsø, sier avdelingsleder Ingard Nilsen ved Kvinneklinikken.