HELSENORGE

Tidlig ultralyd og fosterdiagnostikk tilbys nå i UNN

Tidlig ultralyd og test for tre kromosomavvik (NIPT) tilbys nå ved lokalsykehusene i Helse Nord. I første omgang er det et tilbud til gravide som er 35 år eller eldre ved termin. I 2022 vil alle gravide få tilbud om tidlig ultralyd. Noen av disse vil også få tilbud om NIPT hvis medisinske eller andre forhold tilsier det. 

Alle lokalsykehus i Helse Nord tilbyr nå tidlig ultralydundersøkelse og screening for tre kromosomavvik (NIPT) til gravide som er 35 år eller eldre ved termin.  

I løpet av 2022 vil alle gravide som ønsker det, få tilbud om tidlig ultralyd. Noen vil i tillegg få tilbud om NIPT på sykehus dersom det er indikasjon for det. Andre må evt. oppsøke NIPT i privat helsetjeneste.

Ultralydundersøkelsen vil bli tilbudt rundt svangerskapsuke 12 (intervallet svangerskapsuke 11+0–13+6) ved de lokalsykehus i Helse Nord som i dag tilbyr rutineultralyd i andre trimester. ​​

Frivillig tilbud – gi god pasientinformasjon

Tilbudet er frivillig, og du må informere og spørre pasientene om de ønsker tilbudet før du henviser dem. Støtt deg gjerne på Helsedirektoratets Informasjon om fosterdiagnostikk til helsepersonell​

De gravide skal få informasjon ved første svangerskapskontroll. Vis gjerne til sykehusets behandlingsinformasjon:

Tidlig ultralyd med vurdering av nakkeoppklaring ​

NIPT (test for tre kromosomavvik hos fosteret)

Henvisningsrutiner

Gravide med spesielle risikofaktorer skal henvises til Kvinneklinikken ved UNN Tromsø. Henvisningen merkes «Kvinneklinikken, UNN», og bør inneholde:

 • Personalia pasient (navn, alder, personnummer)
 • Problemstilling/aktuelt (f.eks. henvisning til invasiv fosterdiagnostikk m/målrettet genetisk analyse for kjent genetisk tilstand, ønske om screening for Down syndrom v/NIPT etc.)
 • Opplysninger om aktuelle svangerskap og tidligere svangerskap: Dato for siste menstruasjon, paritet, helse/sykdomsdiagnoser hos tidligere barn, obstetrisk historie (vaginale/operative forløsninger)  
 • ​Helse/sykdom hos den gravide (somatisk og psyk. helse)
 • Sykdom hos barnefaren
 • Familiehistorie vedr. hereditær disposisjon for genetisk sykdom: 
  • ​​​spes. forekomst av medfødte misdannelser, psykisk utviklingshemming el. annen psykomotorisk utviklingsforsinkelse hos første- eller andregradsslektninger. 
  • ​​​​Henvisning må inneholde personalia/navn og sykdomsdiagnoser for aktuelle slektninger som har genetisk sykdom. Dersom opplysningene er ufullstendige el ikke kjent for pasient/henviser må pasienten innhente samtykke fra slektning og opplyse om hvor denne er utredet slik at medisinske opplysninger kan innhentes i forkant av konsultasjon   

 • Andre forhold av betydning, livssituasjon (om livssituasjon vurderes som spesielt vanskelig må dette framkomme i henvisning).