HELSENORGE

Studie: Høyere blødningsrisiko enn tidligere antatt

En ny, norsk studie viser at blødningsrisiko etter utblokking av hjerteårer og bruk av blodfortynnende medisiner er høyere enn tidligere antatt.