Stopp i utsendelse av art.nr 221356 «Senkningsrør med sort kork ESR 1,6 ml»

Fra 16. mars 2020 stopper Universitetssykehuset Nord Norge HF (UNN) utsendelse av senkningsrør til Primærhelsetjenesten (PHT).

​Analysen har kort holdbarhet som gjør at analysen utføres lokalt i PHT og ikke ved UNN.

For rådgivning om SR analysen i PHT, kontakt Noklus ved Anni Kummeneje på telefon 776 69364 .

Ved spørsmål til Laboratoriemedisin, kontakt Aud Helene Ulriksen på telefon 776 69142 eller Bjørn Ivar Strand på 776 28478.