Sterilisering av menn

Sterilisering av menn som poliklinisk prosedyre har vært et tilbudt inngrep ved UNN. Fra og med 1. februar 2018 vil vi av kapasitetshensyn ikke lengre kunne tilby denne tjenesten ved sykehusene i Tromsø, Harstad og Narvik.


Vi oppfordrer fastleger som henviser og menn som ønsker dette inngrepet gjennomført om å ta kontakt med private aktører i regionen. Prosedyren gjennomføres ved Volvat og Aleris i Tromsø, samt Vitalisklinikken i Harstad. 

I offentlig regi i Helse Nord tilbys inngrepet Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset Vesterålen og Lofoten.
Henvisninger til sterilisering som ankommer postmottak i UNN etter nevnte dato avvises av ovennevnte begrunnelse.