Starthjelp: Foreldrekurs for barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom

Kurset er for foreldre og foresatte som har barn fra 0-6  år med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom, og der barn og familie har behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet nå og fremover.