Spesielle forholdsregler ved forsendelse av legemiddelanalyser

Fagområdet Klinisk farmakologi vil minne rekvirentene om at enkelte legemiddelanalyser i serum krever spesielle forholdsregler ved forsendelse.

  • Amiodaron (Cordarone) er ustabil i serum i romtemperatur. Prøven bør fryses ned i påvente av forsendelse og sendes til laboratoriet i nedfrosset tilstand.
  • Olanzapin (Zyprexa) sendes lysbeskyttet med aluminiumsfolie. Manglende lysbeskyttelse kan medføre at konsentrasjonen blir lavere enn den var ved prøvetaking.
  • Zopiklon (Imovane) er ustabil i serum i romtemperatur. Prøven bør fryses ned i påvente av forsendelse og sendes til laboratoriet i nedfrosset tilstand.
  • For øvrig bør alle serumprøver til legemiddelanalyser oppbevares kjølig (i kjøleskap) i påvente av forsendelse.