HELSENORGE

Smittevernrutiner til kommunehelsetjenesten

Forslag til smittevernrutiner, beregnet på sykehjem i kommunene, er publisert på sykehusets nettsider.

Rutinene kan tilpasses og godkjennes for andre helsetjenester. Nettstedet er ikke nytt, men rutinene er nå organisert alfabetisk og tilgjengelig i et format som er mobilvennlig.

Forslagene er utarbeidet av  et team av smittevernsykepleiere (en fra hvert helseforetak i Helse Nord) med støtte fra KORSN. Web-koordinator Jan Frode Kjensli i UNN har hatt ansvar for å publisere og opprette nettstedet.

Helseforetakene har egne smittevernsykepleiere som har et ansvar for å bistå kommunehelsetjenesten ved spørsmål knyttet til smittevern. Kommunene i UNN-området kan ved behov kontakte smittevernsykepleier Hilde Isaksen, e post: hilde.r.isaksen@unn.no

Forslag til smittevernrutiner