Slik skal helsevesenet unngå feilmedisinering

Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Nå har Helse Nord gjennomført et prosjekt som skal gi bedre oversikt over pasientenes legemiddelbruk. Fastlegene oppfordres til å være med på ryddejobben.

– En studie i Helse Nord viser at det er feil i hele 60 prosent av alle legemiddellistene, og det har tidligere vist seg å mangle samsvar mellom legemiddellistene hos 60 – 90 prosent av pasientene på landsbasis. Det er altså mer vanlig at legemiddellistene inneholder feil enn at de er riktige. Selv om det sjelden er snakk om alvorlige feil, er dette noe vi må ta på alvor, sier kvalitetssjef i Helse Nord, Hanne Frøyshov. 

​Les hele saken på nettsidene til Helse Nord