sjelden.no - læringsportal for sjeldne diagnoser

Sjelden.no tilbyr læringsressurser for fagpersoner og tjenesteytere med behov for kunnskap om sjeldne diagnoser. På sjelden.no finner du læringsinnhold innenfor avgrensede tema og krever kort tidsbruk, gjerne fra fem til 60 minutter. E-læringskursene tar for seg ulike aspekter rundt en sjelden diagnose.


Innholdet kan være satt sammen av tekst, bilder, video og lydfiler. Du vil også finne videoopptak av dagskurs som holdes for fagpersoner av kompetansesentrene.

Vi arbeider også for å få disse kursene godkjent som meritterende for aktuelle profesjonsgrupper. Du får kursbevis ved fullført kurs. 

Nettstedet drives av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.