HELSENORGE

Sesongen for infestasjon med reinbremslarver er i gang

Reinbrems (Hypoderma tarandi) er et humlelignende insekt som om sommeren eller tidlig høst legger egg i pelsen på reinsdyr. Den lille larven som kommer ut av egget borer seg inn i underhuden på dyret og i løpet av et knapt år vokser den til en stor larve på 3-4 cm. Dette kan være til stor plage for reinsdyret.

Reinbremsen kan også legge egg i hår på mennesker, spesielt hos barn. Selv om larven penetrerer huden er det tvilsomt om den kan fullføre sin utvikling hos menneske, og den vil på et tidspunkt dø.

Infestasjonen manifesterer seg typisk som en allergisk reaksjon med episodiske, migrerende og ensidige hevelser i hoderegionen. De fleste kliniske tilfeller ses fra august til november.

Lásse. Foto: Marie Elise Nystad

Lásse. Foto: Marie Elise Nystad

Historien til Lásse som ble publisert av NRK Sápmi i november i fjor er et typisk tilfelle.

Hevelsene er oftest på kinnet, i panne eller tinning og ofte fulgt av et ensidig periorbitalt ødem. Hevelsene varer i noen dager, ofte fulgt av en pause på 1-2 uker før hevelsen dukker opp igjen på samme sted eller et annet sted. Hevelsene kan være ledsaget av glandelsvulst. Allmenntilstanden er vanligvis god, og feber og CRP-stigning er sjeldent. Det er beskrevet tilfeller hvor larven har penetrert øyet, men dette er meget sjeldent.

Diagnostisk mistanke bør utløses av typisk klinisk bilde og historie med opphold i reinsdyrområder. En antistoffanalyse i serum, Hypodermin C antistoff, er tilgjengelig ved Avdeling for mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge. Det er vanlig å gi behandling med ivermectin, et uregistrert antiparasitt-medikament. Les mer om tilstanden i Pediatriveilederen.