Sepsisbehandling i ambulansene

Trygg akuttmedisin

Ambulansene er nå utstyrt med fire ulike typer antibiotika og målsettingen er å starte sepsisbehandling innen en time etter at første helsepersonellressurs er kommet i kontakt med akuttpasienten.

Ambulansepersonellet har betydelig kompetanse og dette vil i likhet med andre prosedyrer i ambulansene bli veldig bra. Å få starte behandling tidlig, har stor betydning for de pasientene som bor lengst unna sykehuset. De er det mange av her nord.

Steinar Konradsen, ass. kommuneoverlege for Lenvik, Berg, Tranøy, Torsken, Sørreise og Dyrøy.


Prosedyren er basert på nye, felles akuttmedisinske prosedyrer utarbeidet i et klinisk samarbeidsutvalg (KSU) mellom legevaktene i kommunene og UNN.

Les hele saken i Pingvinavisa