Sepsis, endokarditt og antibiotikastyring: høstmøte i Tromsø 26.10

Fagnettverket "Infeksjoner i Nord" arrangerer fagmøte for leger og helsepersonell med interesse for infeksjonssykdommer. Kurset er godkjent fra legeforeningen med 7 timer i et utvalg av spesialiteter.