Samvalgskonferansen 2019: Endring i lege- og pasientrollene

Samvalg står sentralt i pasientens helsetjeneste og hjelper pasienten å ta gode valg sammen med sin behandler. Hvordan påvirker samvalg lege- og pasientrollen, og hva er god pasientkommunikasjon i samvalgets tidsalder? Konferansen er poenggivende.