Rus: Poliklinisk behandling gis nå ved alle sentre for psykisk helse og rusbehandling i UNN

Vi tilbyr nå poliklinisk rusbehandling ved alle sentre for psykisk helse og rusbehandling (SPHR) i UNN. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til Ruspoliklinikken i Tromsø, som har et primæransvar for alvorlig rusmisbruk, spilleavhengighet og LAR.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har etter prioriteringsforskriftene et krav at henvisningene skal vurderes av et tverrfaglig vurderingsteam, som skal bestå av sosialfaglig, psykologfaglig og medisinskfaglig representanter. 

Henvisning

For å sikre at vurderingen av henvisningene inn til TSB følger prioriteringsforskriften skal alle henvisningene til de ulike rusteamene sendes til Vurderingsinstansen Rus UNN HF for vurdering. 

Vurderingsinstansen vurderer i forhold til den enkelte henvisning hvor pasienten bør få et tilbud, dersom ikke annet står i henvisningen. 

Ved henvisninger til SPHR rusteam ber vi dere bruke elektronisk adresse: 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF-Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelbruk (Tromsø og Narvik)