Røntgenhenvisninger til UNN forbindelse med Covid-19

Siden 12. mars er all planlagt aktivitet som etter medisinskfaglig vurdering ansees forsvarlig utsatt. Livreddende og nødvendig behandling prioriteres. 

 

Fra onsdag 18.mars 2020 vil derfor alle henvisninger til planlagte røntgenundersøkelser i UNN utsettes dersom radiolog vurderer det som medisinsk forsvarlig. 

Vi kontakter pasienter som får utsatt sin time per telefon. 
Vi ber nå om at fastlegene er restriktive med å henvise pasienter til røntgenundersøkelser. Indikasjon for henvising må vurderes å være av stor behandlingsmessig konsekvens for pasienten. 

Alle henvisinger merkes med Pasientens Covid-19-status. 

 - F.eks, Bekreftet Covid-19/Mistenkt Covid-19/Ingen mistanke om Covid-19/Hjemmeisolering/Hjemmekarantene

Hvis vi må fortsette med lavdrift i lang tid framover, vil det bli nødvendig å forskyve allerede utsatte timer. UNN kontakter da både henviser og pasient med ny informasjon.